academy Introduktion och certifiering

 

AS3 Academy hjälper oss att hantera de krav och behov vi möter i arbetet. Genom målinriktad introduktion och träningsprogram bidrar AS3 Academy till att ge de bästa förutsättningarna för oss att kunna stödja andra individer som genomgår arbetslivsrelaterade förändringar.  

Alla nya medarbetare och konsulter i AS3 välkomnas med en introduktion i AS3 Academy. Introduktionsprogrammet är individuellt anpassat efter arbetsuppgifter och område. Programmet läggs upp av närmaste chef i samband med start.

Introduktionsprogrammet inkluderar deltagande i en eller flera kursdagar vid AS3 Academy. Om du är rådgivare så kommer du att genomföra vårt certifieringsprogram. En tumregel är att de flesta kurser ges månatligen. Du kommer att tränas av kvalificerade lärare, ofta kollegor med särskild kunskap om och praktisk erfarenhet från det område du kommer att arbeta i.

Rådgivning – ett yrke

Ett yrke som, precis som de flesta andra yrken, kräver goda utövare med uppdaterad kunskap och verktyg för att kunna uppnå de bästa resultaten.

Rådgivarcertifiering

Om du ska arbeta med rådgivning inom AS3 deltar du normalt sett i det mest omfattande programmet. Samtliga rådgivare hos AS3, både fast anställda och konsulter, certifieras vid AS3 Academy när anställningen eller samarbetet börjar.

Certifieringsprogrammet inkluderar vanligen flera gemensamma företagsmoduler som är obligatoriska oavsett verksamhetsområde. I certifieringsprogrammet för rådgivare ingår vanligen också träningsmoduler som är speciellt designade för och har fokus på den affärsenhet du kommer att vara verksam inom.

Först efter examen i certifieringsprogrammet kan rådgivningen komma igång. På så sätt kan vi hålla jämn, hög kvalitet som väl balanserar den individuella rådgivarens unika kompetens och erfarenhet.