as3 Specialister på transition

 

AS3 strävar efter att bli Nordens ledande och mest respekterade organisation inom Workforce Transformation. 

Sedan 1989 har AS3 arbetat som strategisk och operativ samarbetspartner i samband med förändringsprocesser hos nordiska företag och organisationer. Vi deltar aktivt som diskussionspartner, rådgivare och coach till företagsledningen och medarbetare. Med vår verksamhet gör vi skillnad i nordiskt affärsliv och offentlig sektor samt för de 30 000 individer som deltar i rådgivningsprogram via oss varje år i Sverige, Norden och internationellt.

Vår rådgivning utgår från transitionsteorin. Vi är en värdestyrd verksamhet som arbetar utifrån våra tre kärnvärderingar: professionalitet, affärsorientering och långsiktighet. 

 

VÅR STRATEGISKA GRUND

AS3 strävar efter att bli Nordens ledande och mest respekterade organisation inom Workforce Transformation.

Läs mer om vår metodik, våra värderingar och våra affärsområden
Vi på As3

Det här är vi på AS3 Sverige

Vi på AS3

Globalt samarbete

Vårt exklusiva samarbete med Lee Hecht Harrison säkrar att vi alltid kan leverera högkvalificerad rådgivning lokalt överallt i världen.

Läs mer om vårt samarbete

Global compact

FN:s initivativ Global compact är världens största frivilliga nätverk för verksamheter och organisationer som aktivt vill formalisera sitt samhällsansvar.

Läs mer om vårt samarbete

TRANSITIONsteori

Teori och praktik med en solid grund

Vårt arbete utgår sedan 1989 ifrån transitionsteorin som fokuserar på den mänskliga reaktionen på förändring.

Den mänskliga reaktionen på förändring är en inre, psykologisk process som aktiveras av en yttre förändring. Den pågår oavsett om personen upplever motstånd  eller motivation inför förändringen och oavsett om personen är medveten eller omedveten om processen.

- som utvecklats av bl.a. Kurt Lewin, Edgar H. Schein och John P. Kotter samt med erfarenheterna från praktikern William Bridges.

Läs mer om vår teoretiska grund.

AS3 koncernen leds av Allan Gross-Nielsen som VD tillsammans med en ledningsgrupp från koncernens olika affärsområden.

 

Läs om ledningen för AS3 här

Öppenhet och dialog

Vi deltar gärna i det offentliga samtalet och delger våra åsikter och erfarenhet kring förändring och transition i arbetsliv och på arbetsmarknad - det vi kallar Workforce Transformation.

Besök vår pressektion
1989

var året då JobPartner, företaget som sedan skulle bli AS3, grundades

Läs om vår historia