AS3s strategiska grund

vision

Vår vision är att bli Nordens ledande och mest respekterade organisation inom Workforce Transformation.

Mission

Vi på AS3 Companies har sedan 1989 specialiserat oss på rådgivning för ledare och medarbetare i hanteringen av förändringar i arbetslivet - det är vår mission. Vi kallar detta för Workforce Transformation. Gemensamt för alla våra affärsområden är att de fokuserar på olika aspekter av arbetslivsrelaterade förändringar.

våra värderingar Organisationens tre kärnvärden

 • Professionella

  Att vara professionella betyder för oss att vi är ärliga, empatiska, respektfulla och att vi kan kommunicera väl med varandra och med de människor vi gör affärer med.

 • Affärsorienterade

  Att vara affärsorienterade innebär för oss att vi agerar professionellt och att vi gör en faktisk skillnad för våra kunder, affärspartners och för varandra inom AS3. 

 • Långsiktiga

  Att vara långsiktiga innebär för oss att vi bygger vår verksamhet på långvariga relationer och väl beprövade koncept och lösningar för alla parter. 

Vårt löfte Vi är där!

Vi betonar vikten av att kunna leverera rätt konsulttjänster till ledning och personal genom att skräddarsy våra tjänster utefter verksamhetens och individens behov. Därför är vårt löfte till våra kunder och oss själva: Vi är där! Vi är också där för varandra inom AS3s organisation. Vårt löfte förpliktigar. Det kräver att vi är uppmärksamma mot varandra - för det är så vi kan göra skillnad.

Våra affärsområden

AS3 är organiserat i specialiserade affärsområden.

 • AS3 Transition

  Inom AS3 TRANSITION hjälper vi företag att möta de konstant ökande nya behoven från en föränderlig omvärld. För att säkra konkurrenskraft behöver verksamheter och organisationer genomföra förändringar, både ofta och snabbt. Det som är norm idag kan vara överflödigt imorgon. Genom att fokusera på människan, något som ofta förbises i förändringsprocesser, stödjer AS3 Transition verksamheter och organisationer att uppnå sina affärsmål. Vi kallar det "Workforce Transformation" Läs mer om AS3 Transition

 • AS3 Executive

  AS3 EXECUTIVE erbjuder individuellt anpassad rådgivning för executives, baserat på de krav som en föränderlig omvärld ställer. Vi arbetar med Executive Coaching som säkrar en god och framgångsrik utveckling inom den nuvarande posten för den högre chefen eller ledaren. Vi arbetar också med Executive Outplacement där vi skapar en optimal strategi och plan för den uppsagde högre chefen eller ledaren för att denne ska finna sin väg till en snabb och målinriktad återkomst. Läs mer om AS3 Executive

 • AS3 Employment

  AS3 Employment har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med rådgivning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Målet är att hjälpa personer vidare och hitta ett nytt jobb och karriär. Vi har goda kunskaper i hur arbetsmarknaden ser ut både nordiskt och lokalt.

 • AS3 Work & Care

  Utanför Sverige arbetar AS3 med affärsområdet AS3 WORK & CARE som är specialiserat på att organisera holistiska, interdisciplinära program riktade till långtidssjukskrivna och arbetssökande med olika typer av fysiska eller mentala funktionshinder. AS3 Work & Care uppnår signifikanta resultat i samarbetet med jobbcenter och kommuner. Alla insatser planeras individuellt och inriktas mot arbetsmarknaden i kontakt med ett brett professionellt team. Läs mer om AS3 Work & Care

 • A2B

  I Danmark arbetar AS3 också med affärsområdet A2B som inbegriper vuxenspråkutbildning och stöd till arbetssökande. Inom A2B lärs danska ut till "nya danskar" och kandidaterna rustas att kunna bli en del av arbetsmarknaden. Kandidaterna får konkret stöd för att matchas mot relevanta arbeten eller passande utbildning. Det slutgiltiga målet med de arbetsmarknadsorienterade aktiviteterna och språkkurserna är att skapa självständiga kandidater som på egen hand kan orientera sig på arbetsmarknaden.

Ansvar

 • AS3 deltar i och stödjer FN:s initiativ Global Compact. Det är världens största frivilliga nätverk för verksamheter och organisationer som aktivt vill formalisera sitt samhällsansvar.

  Läs mer om vår anslutning till Global Compact
 • Våra kärnvärden - att vara professionella, affärsorienterade och långsiktiga - är grunden för hur vi handlar och gör affärer.

  Läs mer om vår Code of Conduct
 • Vår uppfattning är att arbetsmarknaden de kommande åren kommer att styras av tre överordnade behov.

  Vår roll i samhället