Vår värdegrund Code of Conduct

Vår värdegrund - att vara professionella, långsiktiga och affärsorienterade -  och de 10 principerna i Global Compact sätter ramen för sättet vi agerar som verksamhet.

 

Mot den bakgrunden har vi utarbetat en kodex för hela vår nordiska verksamhet - vår Code of Conduct.

Baserat på våra kärnvärden och de 10 principerna i Global Compact, har vi tagit fram Nordic code of responsibility för vår verksamhet, AS3's Code of Conduct.

Through support and signatures from our external board and our Nordic management team we are committed at all levels of the organisation to comply with the guidelines set out in our Code of Conduct.

AS3s Code of Conduct inbegriper fyra huvudområden

  1.    Mänskliga rättigheter
  2.    Löftet sätter ramarna
  3.    Utrymme för alla och mångfald
  4.    Hänsyn till miljön

Områdena i Code of Conduct har formulerats för att reflektera och stödja principerna i FN:s Global Compact. 

Vår Code of Conduct innebär att vi har definierat precist vad vi väntar oss av varandra och att vi tar särskilt ansvar inom dessa fyra huvudområden. 

Med stöd av vår externa Board of Directors likväl som vår Nordic Executive Board, så har vi åtagit oss att efterleva de riktlinjer som finns i vår Code of Conduct, på alla nivåer i vår organisation. 

Vårt löfte:

Vi betonar vikten av att kunna leverera rätt konsulttjänster till ledning och personal genom att skräddarsy våra tjänster utefter verksamhetens och individens behov. Därför är vårt löfte till våra kunder och oss själva: Vi är där!

Vi är också där för varandra inom AS3s organisation. Vårt löfte förpliktigar. Det kräver att vi är uppmärksamma mot varandra - för det är så vi kan göra skillnad.