Karriärrådgivning & coaching - för chefer och medarbetare
Karriärrådgivning & ledarskapsutveckling - för ledningsgrupper och högre chefer
Seminarier med konkreta tips - för hr och chefer
Specialister på arbetsrelaterade förändringar - lär känna oss, vår teoretiska grund och hur vi arbetar