As3 Academy Introduktion och certifiering i AS3

Alla nya medarbetare och konsulter i AS3 välkomnas ombord med en introduktion i AS3 Academy.

AS3 Academy ger också en intern EMCC-ackrediterad Transition Coach-certifiering och löpande relevanta utbildningar. 

Allt börjar med AS3 Academy

Hur vi välkomnar nya kollegor är avgörande för hur snabbt de känner sig hemmastadda i AS3 och finner sig tillrätta i sitt arbete. Därför anstränger vi oss från dag ett för att ge nya medarbetare en god introduktion: för att ge medarbetaren tid att bekanta sig med sina nya kollegor, organisationen, rutiner och arbetssätt. Vi vill: 

  • att alla får en god start i AS3

  • säkra att nya medarbetare förstår och känner till våra koncept, värderingar, kvalitetskrav och vilka affärsområden vi verkar i  

  • stödja medarbetare att fort kunna uppnå goda resultat i arbetet 

Alla nya medarbetare och konsulter i AS3 slutför ett målinriktat och individuellt introduktionsprogram. 

Läs mer om introduktion och certifiering i AS3

Transition Coach

I AS3 har vi för vana att ständigt utveckla och upprätthålla vår professionalism, eftersom vi vet att det hjälper oss att skapa de bästa resultaten. Därför har vi utvecklat vår egen coachcertifiering som både medarbetare och konsulter får genomgå: AS3 Transition Coach. Transition Coach-kvalificeringen är ackrediterad på tre nivåer av European Mentoring and Coaching Council. AS3s klara ambition är att kvalificeringen ska säkra den fortsatta professionalismen i AS3 och etablera helt nya standarder inom coachingfältet.
Läs mer om Transition Coach-utbildningen