AS3 E-böcker

E-bok om transitioner

Vi lever i en värld i konstant förändring där förändringarnas takt och intensitet ständigt ökar. Förändring är en förutsättning för all utveckling. Vår förmåga att både initiera och anpassa oss till förändringar är grundläggande för vår civilisation – och det faktum att vi fortfarande utvecklas. Denna bok är till för alla som har intresse eller behov av att öka kunskapen om transitioner.
Läs mer och få tillgång till boken

E-bok om stress

Många chefer upplever att förmågan att skapa trivsel på arbetsplatsen är ett stort och viktigt utvecklings-område. I en undersökning som vi på AS3 genomfört svarar 49 procent av 200 tillfrågade chefer att de förväntar sig ”en mycket högre arbetspress” på sina medarbetare. 62 procent vill skapa en bättre arbetsmiljö och trivsel för sina medarbetare. Denna bok ger dig 8 goda råd för att undvika stress.
Läs mer och få tillgång till boken

E-bok om coaching

I en tid då trenderna i samhället går mot skräddarsydda lösningar är coaching en mycket verkningsfull metod. Den kan nämligen både anpassas till den enskilda individen som till ett företags särskilda villkor och skapar på så sätt bra resultat. Fler och fler beslutar att investera i coaching för företagets ledare, chefer och medarbetare av ett affärsmässigt skäl.
LÄS MER OCH FÅ TILLGÅNG TILL BOKEN

E-bok om uppsägning

De flesta chefer upplever att en uppsägning är bland det svåraste och mest krävande i rollen som chef. Mycket som står på spel. Den uppsagdes reaktion, trovärdigheten hos chefen, fackets och de kvarvarande medarbetarnas syn på uppsägningen och omvärldens reaktioner. I denna e-bok hoppas vi kunna ge dig inspiration och goda råd till hur du och din organisation kan förbereda er.
Läs mer och få tillgång till boken

E-bok om psykologisk trygghet

Föreställ dig en arbetsmiljö där varje medarbetare vågar ta risker, dela sina mest innovativa idéer och öppet diskutera misstag utan rädsla. Detta är kärnan i psykologisk trygghet – och det är nyckeln till högpresterande och kreativa team. I denna e-bok får du en djupgående förståelse för vad psykologisk trygghet innebär samt varför det är avgörande för att skapa en dynamisk och stödjande arbetsplats.

läs mer och få tillgång till boken