e-bok Uppsägning

Uppsägning

De flesta chefer upplever att en uppsägning är
bland det svåraste och mest krävande i rollen
som chef. Det är mycket som står på spel. Den
uppsagdes reaktion och oro inför framtiden,
trovärdigheten hos chefen, fackets och de
kvarvarande medarbetarnas syn på uppsägningen och omvärldens reaktioner på beskedet.

Planera processen
Som chef har man som utgångspunkt en önskan
om att kunna hantera situationen på ett bra och
respektfullt sätt.

En viktig del i förberedelsearbetet är att tänka
igenom och planera processen i detalj.
Man måste också kunna vara mentalt förberedd,
det kan inte sägas för ofta! En noggrann planering och att allt är väl förberett är det absolut viktigaste för att uppsägningen ska kunna genomföras på ett så värdigt sätt som möjligt för alla parter.

Innan uppsägningssamtalen
I denna e-bok hoppas vi kunna ge dig inspiration
och goda råd till hur du och din organisation kan förbereda er inför en svår situation. Vi hoppas att e-boken kan fungera som ett konstruktivt verktyg i samband med kommande uppsägningsprocesser.

E-bok om uppsägning

Var god och fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi e-boken om uppsägning, kostnadsfritt till din e-postadress.