AS3 sverige E-böcker

I Transitionsboken tittar vi närmare på de mänskliga reaktioner som uppstår i samband med förändringar. Vi hoppas att boken hjälper människor att ta klara förändringar på ett framgångsrikt sätt. I Stressboken kommer du att få åtta handfasta råd av oss, som kan hjälpa dig att minska stressen och öka trivseln på din arbetsplats. Vi beskriver också vad du som chef kan göra för att avlasta den enskilda medarbetaren.

Våra e-böcker

Läs mer om våra e-böcker och få tillgång till dem gratis!
Klicka här för att komma till e-böckerna