e-bok om Transitioner

Transitioner

Transition – den mänskliga sidan av förändring
Vi lever i en värld i konstant förändring där förändringarnas takt och intensitet ständigt ökar. Förändring är en förutsättning för all utveckling. Vår förmåga att både initiera och anpassa oss till förändringar är grundläggande för vår civilisation – och det faktum att vi fortfarande utvecklas.

Som människor har vi en unik anpassnings- och omställnings-förmåga, som gör det möjligt för oss att både hantera och driva de förändringar som är nödvändiga för framsteg. Icke desto mindre krävs det en mental ansträngning av oss varje gång vi står inför viktiga förändringar. Det kräver att vi anpassar oss, lär oss nya saker och hanterar tankar och känslor.

Det är denna mentala anpassningsprocess som kallas en transition. Transitionen fortlöper oavsett om förändringen som orsakat den är självvald, ofrivillig, positiv eller negativ. Det är helt individuellt hur var och en av oss reagerar på samma förändring, men om förändringen är viktig för oss kommer vi att uppleva en transition, vare sig vi ser fram emot förändringen eller är rädda för den.

I denna bok tittar vi närmare på transitionsbegreppet och på de mänskliga reaktioner som uppstår i samband med förändringar i arbetslivet. Vi hoppas att boken leder till egna reflektioner och att den hjälper människor att ta sig igenom transitioner på ett framgångsrikt sätt.

E-bok om Transitioner

Var god och fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi e-boken om transitioner, kostnadsfritt till din e-postadress.