e-bok om Stress

Stress

Trivseln på svenska arbetsplatser kommer att sättas på prov framöver. Samtidigt upplever många chefer att förmågan att skapa trivsel på arbetsplatsen, är ett stort och viktigt utvecklingsområde för dem.

Mycket av den stress vi upplever uppstår på vår arbetsplats, men det är också på vår arbetsplats som vi kan råda bot på den. I vår e-bok kommer vi framförallt att fokusera på hur man kan avhjälpa stress, vilka verktyg du kan använda för att motverka stress och hur du kan använda dig av dem på arbetsplatsen.

Du kommer nu att få åtta handfasta råd av oss.
Råden är tänkta att hjälpa dig att minska stressen och öka trivseln på din arbetsplats. Vi beskriver också hur människor kan reagera på stress och vad du som chef kan göra för att avlasta den enskilda medarbetaren.

Anmälan till e-bok

Var god och fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi e-boken om stress, kostnadsfritt till din e-postadress.