e-bok om Coaching

Coaching

68 % av chefer i det privata näringslivet och i offentliga verksamheter säger: Coaching är utan tvekan det utvecklingsverktyg som vi föredrar allra mest.

I en tid då trenderna i samhället går mot
skräddarsydda lösningar är coaching en mycket
verkningsfull metod. Den kan nämligen både
anpassas till den enskilda individen som till ett
företags särskilda villkor och skapar på så sätt
bra resultat. Fler och fler beslutar att investera
i coaching för företagets ledare, chefer och
medarbetare av ett affärsmässigt skäl.

Coaching är känt som ett kraftfullt verktyg för att
nå uppsatta mål. Metoden förankrar nytt lärande
på ett effektivt sätt, den utvecklar kompetenser
och ökar prestationsförmågan. Men att coaching
är uppskattat beror inte endast på att det är ett
kraftfullt verktyg som ger resultat: att få arbeta
med personlig utveckling upplevs som meningsfullt
av den enskilda medarbetaren, av chefer och
organisationen.

E-bok om coaching

Var god och fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi e-boken om coaching, kostnadsfritt till din e-postadress.