Academy AS3 Transition Coach-program

 

AS3 strävar efter att bli Nordens ledande och mest respekterade organisation inom vårt fält. Vi har tagit för vana att ständigt arbeta för att utveckla och upprätthålla vår professionalism, eftersom det hjälper oss att skapa de bästa resultaten. 

Sedan 2008 har vi investerat rejält i utvecklingen av vår egen coachcertifiering, Transition Coach-utbildningen, vilken är riktad till AS3s rådgivare, heltidsanställda såväl som konsulter. Vi har tagit fram vår egen coachcertifiering för att: 

  • vi vill ha en coachcertifiering som är inriktad på vårt specialområde; att ge stöd och rådgivning till individer som genomgår arbetslivsrelaterade förändringar.

  • vi ville ha en kvalificering med psykologiskt djup, baserad på akademiskt erkända och välgrundade teorier och forskning inom fälten psykologi, kommunikation och inlärningsteori.  

Vår utbildning är på en ambitiös nivå. Utöver träningsdagar med AS3 Academy så måste deltagare investera en hel del tid på inläsning, coachträning, utföra hemuppgifter och andra aktiviteter. 

Ackreditering

Det är viktigt för oss att ha en högkvalitativ utbildning och med Transition Coach-kvalificeringen är det vår ambition att sätta en helt ny standard inom coaching. Att utbildningen är ackrediterad av ett yttre organ, the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) är ett viktigt led i det vi vill uppnå.
Läs mer om EMCC
2008 var Transition Coach-utbildningen den första kvalificeringen i Danmark att ackrediteras av EMCC. Anne Sofie Fedders, utbildningskonsult, AS3
“…after I completed the TC qualification, coaching is no longer just a mode that I only turn on when in a coach forum. It has become a part of myself, my personality and the way I head out into the world.” Jette Teichmann, Sales Manager, AS3 Employment, graduated Senior Practitioner level
“When a candidate finds that they are faced with a curious person who can help them to expand their perspective about opportunities and at the same time serve as employment-oriented support, there is a change.” Marlene Fabrin, head of department, graduated Senior Practitioner level
3

nivåer är Transition Coach-utbildningen uppdelad på: Foundation, Practitioner och Senior Practitioner. AS3s mål är att alla inom AS3 som genomför professionella samtal ska ha certifiering på minst Foundation-nivå.

Varför EMCC?

Ett skäl till att AS3 valde EMCC var för fokuset på etik i coaching och eftersom deltagarna på så sätt får en internationellt erkänd coachingkvalificering. EMCC's ackreditering är baserad på Bolognadeklarationen, vilket är en överenskommelse mellan Europeiska utbildningsministrar gällande kvalitet i utbildning och träning. En ackreditering är inte permanent när man väl fått den, utan måste förnyas var femte år och kräver en certifiering i framkant.