Vår arbetsplats Vad kan vi erbjuda?

Hos oss tar vi professionalism, välmående, ansvarstagande och CSR på allvar. Läs mer om vilken sorts arbetsplats vi strävar efter att vara och vad det innebär att vara del av en växande verksamhet vars övergripande mål är att stödja människor som genomgår förändring och transition.

Ständig utveckling

Det är viktigt för oss att behålla våra kompetenta medarbetare och vi tror att det bästa sättet att få medarbetare att vilja stanna kvar är möjligheten till personlig och professionell utveckling. Läs mer om medarbetarutveckling hos oss.

En god arbetsmiljö

I AS3 är vi måna om att aktivt leva upp till vår arbetsmiljöpolicy. Läs mer om vad vi menar är en god arbetsmiljö.
Välmående och arbetsmiljö

Vi vill göra mer än vad som förväntas av oss

AS3 är en värdebaserad verksamhet. Vi vill agera affärsorienterat, professionellt och långsiktigt. Det betyder att vi tar ansvar och är beredda att göra mer än vad som förväntas av oss när vi utför vårt arbete. 

Läs om ansvar och CSR i AS3

Professionell coaching

I AS3 blir du del av ett starkt professionellt nätverk, där du alltid har ambitiösa och kompetenta kollegor att bolla idéer med.

15 snabba fakta om AS3

Vad är historien bakom namnet? Hur många medarbetare finns i AS3? Hur många kontor har AS3? Få reda på svaren och få reda på ytterligare fakta om AS3.
Fakta om AS3