Vår arbetsplats Medarbetarutveckling

 

Vi strävar efter att erbjuda stimulerande jobb med ansvar som både tar hänsyn till medarbetarens potential för utveckling och affärsområdets målsättningar. 

AS3 är en stor nordisk organisation som erbjuder många möjligheter. Vår strävan är att skapa ett ramverk där medarbetare kan ta ansvar för sin egna utveckling. Det betyder att:

  • vi genom AS3 Academy erbjuder introduktion och certifieringsprogram, vilket ger en systematisk och fokuserad introduktion till nya uppgifter och kvalitetskrav.

  • kompetensutveckling först och främst sker i det praktiska arbetet, med nya uppgifter och utvidgat ansvar.

  • kompetensutveckling i form av träning och utbildning, både internt och externt, alltid är inriktat på de specifika behov medarbetaren och AS3 identifierar.

  • medarbetarsamtal hålls årligen och följs upp genom året. 

  • det är viktigt att du som medarbetare ges förutsättningar för att göra rätt saker och att du är medveten om vad som krävs för att du ska prestera optimalt och uppnå bästa möjliga resultat.