vår arbetsplats Ansvar och CSR

 

Vi är seriösa med att leva upp till de förväntningar man kan ställa på ett företag som verkar i samhället att ta ansvar för frågor inom CSR - Corporate Social Responsibility. För oss faller det naturligt att översätta CSR till att ta ett samhällsansvar.

AS3 är en värderingsstyrd organisation. Vi vill agera affärsorienterad, professionellt och långsiktigt. Det betyder att vi tar ansvar och är beredda att i vårt dagliga arbete göra mer än vad som förväntas av oss.

Vårt arbete utför vi med respekt för våra kunders, kandidaters och medarbetares intressen, likväl som för samhället omkring oss. Vi är medvetna om att sättet vi gör affärer på har en inverkan på samhället. Vår kärnverksamhet, att hjälpa och stödja människor genom arbetslivsrelaterade förändringar, menar vi utgör ett viktigt bidrag till samhället och inte minst individen själv. 

Ansvarskodex

Genom AS3s Code of Conduct har vi formulerat exakt vad vi förväntar oss av oss själva som organisation. Den inbegriper fyra huvudområden: mänskliga rättigheter, hänsyn till miljö, vårt löfte samt mångfald och utrymme för alla.
Läs mer om vår Code of conduct

Ett ansvar för samhällsfrågor

AS3 deltar i och stödjer FN:s initivativ Global Compact, världens största frivilliga nätverk för verksamheter och organisationer som aktivt vill formalisera sitt samhällsansvar
Läs mer om Global Compact
30000

så många människor går i rådgivning hos AS3 i de nordiska länderna varje år.

Vi stödjer

In 2014, AS3 supported causes such as Youth Red Cross, SOS Children's villages and the fight against Ebola. We also send old mobile phones and laptop PCs to Mombasa.