AS3 och Global Compact

AS3 deltar i och stödjer FN:s initivativ Global Compact. Det är världens största frivilliga nätverk för verksamheter och organisationer som aktivt vill formalisera sitt samhällsansvar.

Vi är anslutna till GLOBAL COMPACT

Ända sedan AS3 grundades 1989 har det varit självklart för oss att arbeta med respekt för individer, samhälle och miljö. I och med att vi 2011 anslöt oss till FN:s initiativ Global Compact har vi formaliserat det här arbetet i ett mer globalt ramverk.

Bakom Global Compact-initiativet står tio principer som bl.a. omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och anti-korruption. Vi förpliktar oss till att arbeta utifrån dessa principer inom den kontext vi verkar som företag och de kommande åren har vi dem i fokus i vårt arbete.

Läs mer om Global Compact

Ansvar och resultat

Genom att skriva under på FN:s initiativ Global Compact har vi åtagit oss att rapportera om hur vi som organisation arbetar med socialt ansvar. Med denna årliga rapport får våra kunder, medarbetare och andra intressenter möjlighet till inblick i vårt arbete med CSR och vilka våra ambitioner är för att göra skillnad.
Läs rapporten

THE 10 PRINCIPLES OF THE GLOBAL COMPACT       

Human rights:

1. The company should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights within the company’s sphere of influence.

2. The company shall ensure that it is not complicit in human rights violations.

Workers' rights

3. The company should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.

4. The company should support the elimination of all forms of forced and compulsory labour.

5. The company should support an effective abolition of child labour.

6. The company should support the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment: 

7. The company should support a precautionary approach to environmental challenges.

8. The company should undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

9. The company should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-corruption:

10. The company should combat all forms of corruption, including extortion and bribery.