Vår arbetsplats Välmående och arbetsmiljö

 

I AS3 är vi måna om att aktivt leva upp till vår arbetsmiljöpolicy. En god arbetsmiljöpolicy innebär ansvar för var och en av oss. Vi förväntar oss av varandra i AS3 att alla bidrar aktivt till en god och stimulerande arbetsmiljö. 

Vår uppfattning om en god arbetsmiljö baseras på våra tre kärnvärden: att vara affärsorienterad, professionell och långsiktig. Vi strävar efter att upprätthålla en god arbetsmiljö i hela koncernen, eftersom det är av avgörande betydelse för vårt välmående i vardagen och för de resultat vi vill uppnå för våra kunder och kandidater. 

Vårt mål är att bli branschledande bland de som jobbar med frågor inom Job Transition Management. Det gäller också för vårt arbete med arbetsmiljö. 

2014 svarade 95 % av AS3s medarbetare i den årliga medarbetarundersökningen att de var nöjda med sitt arbete. Källa: Intern medarbetarundersökning 2014

Vad anser vi är en god arbetsmiljö?

AS3 har antagit ett omfattande arbetsmiljöledningssystem. Vi följer arbetsmiljölagstiftning och övriga lagar och regler som är relevanta för AS3. Vi förebygger aktivt skador och vidtar åtgärder för att löpande försäkra oss om att vi har en god fysisk, psykisk och ergonomisk arbetsmiljö.

Grön arbetsmiljö-smiley

Som först i branschen fick AS3 i Danmark en grön smiley med krona av den danska arbetsmiljömyndigheten. Utmärkelsen är ett erkännande av AS3:s arbetsmiljöcertifikat och visar att vi har gått väldigt långt för att säkra en hög arbetsmiljöstandard.
Läs mer på www.arbejdstilsynet.dk

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar med att behålla och löpande förbättra hälsan och välbefinnandet på AS3. Därför följer vi hälso- och säkerhetslagstiftning och övriga lagar och regler som är relevanta för AS3, liksom principerna i FN:s deklaration Global Compact.
Läs mer om the Global Compact