Press

AS3 är en aktiv medaktör i både offentlig och privat sektor. Därför deltar vi gärna i det offentliga samtalet och delger våra åsikter och erfarenhet kring förändring och transition i arbetsliv och på arbetsmarknad. 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tror att vi kan bidra med något till den offentliga debatten, om du vill ha mer information eller komma i kontakt med något bolag inom AS3. 

Presskontakt för svensk marknad:
Katarina Moberg, VD
+46 8 729 17 70

Presskontakt för internationell och nordisk marknad:
Jens Daa Hankert
+45 82 10 00 00 

AS3s expertis inkluderar områden som:

 • Mänskliga transitioner i samband med arbetslivsrelaterade förändringar
 • Arbetsmarknadsorienterad språkundervisning och framgångsrik integration av nyanlända
 • Uppgradering av kvalifikationer hos arbetssökande som har utmaningar utöver arbetslöshet 
 • Arbetssökande, arbetslöshet och vägen tillbaka till arbetsmarknaden
 • Kompletterande aktör och samarbetspartner till arbetsmarknadsrelaterade myndigheter
 • Värdiga uppsägningsprocesser och stöd till uppsagda medarbetare att komma vidare i sin karriär
 • Medarbetartrivsel och stresshantering för chefer och medarbetare
 • Executive career coaching
 • Executive outplacement
 • Nordisk arbetsmarknad
 • Internationell outplacement
 • Program för medflyttare - spouse programmes - för utlandsboende i arbetet
 • Utlandsflytt av verksamheter och organisationer

 

 

Vi vill be dig att begrunda och ha svar redo på nedanstående frågor inför en förfrågan i samband med en möjlig artikel etc. i medier, så att vi kan bedöma huruvida vi kan delta.

1) Vilken medieaktör representerar du?

2) Vad är det för reportage eller artikel du vill göra?

3) Vad önskar du från AS3?

4) Vem/vilka fler bidrar?

5)  Är det en del av ett större tema och i så fall, vilken är kontexten?

6) När är din deadline?

7) När sker publicering?

8) Vi har som policy att granska alla uttalanden och, om möjligt, artikeln i sin helhet innan publicering.

9) Vi vill ha dina frågor skriftligt per e-post men du är förstås alltid välkommen att ringa oss först.