Konsult i AS3 Möjligheter som konsult i AS3

AS3 är indelat i olika specialiserade affärsområden, vilka har behov för olika konsultprofiler. Vår marknad är föränderlig och vi förändras med den. Därför är våra behov också föremål för ständig förändring. 

Här ser du om vi har konkreta behov just nu. I annat fall uppmuntrar vi dig att skicka in din intresseanmälan att arbeta som konsult för AS3. Följ oss också gärna på LinkedIn för att få reda på när vi efterlyser nya samarbeten. 

Samarbete med privat och offentlig sektor

Vi arbetar med organisationer och verksamheter i både privat och offentlig sektor. Vi har specialiserat oss på att ge stöd och att coacha människor och organisationer i hanteringen av arbetslivsrelaterade förändringar, t.ex. förändringar som uppstår i samband med uppsägningar eller i samband med utveckling av organisationen. Läs mer nedan.

AS3 EXECUTIVE

AS3 Executive erbjuder individuell och skräddarsydd rådgivning för executives inom både privat och offentlig sektor. AS3 Executive jobbar med:

  • Executive Outplacement, vilket involverar att lägga upp en optimal strategi och plan för executives för att hjälpa dem till en snabb comeback efter att ha blivit av med jobbet.

  • Executive Career Coaching för att säkra fortsatt framgång i nuvarande arbetet.

gå till as3executive.se

AS3 TRANSITION

AS3 Transition ger stöd till verksamheter och organisationer i både privat och offentlig sektor att nå sina affärsmässiga mål, genom att fokusera på den mänskliga sidan av förändringar. Det gör vi genom att erbjuda tjänster inom:

  • Outplacement (uppsägningsprocesser, outplacementprogram, karriärrådgivning)
  • Change Capacity (förändringsledning, förändringsprocesser, ledar- och medarbetarutveckling)
  • Career & Performance (coaching, karriärutveckling, kompetenskartläggning)
  • Stress & Wellbeing (trivsel, stresshantering, sjukfrånvaro och ledarträning)
gå till as3transition.se

AS3 Employment

AS3 Employment arbetar med tjänsten Stöd och Matchning som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Vi har gedigen erfarenhet av arbetsrelateradrådgivning på alla nivåer till personer med olika bakgrunder. Målet är alltid att hjälpa personer vidare i karriären och hitta ett nytt jobb! Inom AS3 Employment har vi goda kunskaper om arbetsmarknaden och efter mer än 25 år på marknaden ett stort nätverk från olika branscher. Inom AS3 Employment har vi medarbetare som bland annat jobbar som:

  • Jobbrådgivare

  • Studie- och yrkesvägledare

  • Administrativ personal