Jobba i AS3 Jobbmöjligheter

AS3 är indelat i ett antal specialiserade affärsområden i vilka olika typer av medarbetarprofiler behövs. Vår marknad förändras ständigt och vi med den. Därför är våra behov för olika typer av kompetenser inom bolagen också föränderliga. 

Läs mer om de affärsområden som AS3 verkar i på svensk marknad och de medarbetarprofiler som finns inom de olika områdena. 

Eventuella lediga tjänster kan du se här. Om ingen ledig tjänst finns utlyst eller motsvarar din profil, skicka oss gärna en spontansökan istället. 

Exempel på medarbetarprofiler i AS3 inkluderar:

 • Affärsutvecklare och Key Account Managers

 • HR-konsulter

 • Ekonomi och HR

 • Kommunikation och marknadsföring

 • Administrativ personal (t.ex. koordination och reception)

Samarbete med privat och offentlig sektor

Vi stödjer verksamheter och organisationer inom privat och offentlig sektor att hantera förändringar. Vi har specialiserat oss på att ge stöd och rådgivning till individer och grupper för att hantera de transitioner som kan uppstå till följd av förändringar i arbetslivet.

AS3 Executive

AS3 Executive erbjuder individuell och skräddarsydd rådgivning för executives inom både privat och offentlig sektor. AS3 Executive jobbar med:

 • Executive Outplacement, vilket involverar att lägga upp en optimal strategi och plan för executives för att hjälpa dem till en snabb comeback efter att ha blivit av med jobbet.

 • Executive Career Coaching för att säkra fortsatt framgång i nuvarande arbetet.

Gå till as3executive.com

AS3 Transition

AS3 Transition ger stöd till verksamheter och organisationer i både privat och offentlig sektor att nå sina affärsmässiga mål, genom att fokusera på den mänskliga sidan av förändringar. Det gör vi genom att erbjuda tjänster inom:

 • Outplacement (uppsägningsprocesser, outplacementprogram, karriärrådgivning)
 • Change Capacity (förändringsledning, förändringsprocesser, ledar- och medarbetarutveckling)
 • Career & Performance (coaching, karriärutveckling, kompetenskartläggning)
 • Stress & Wellbeing (trivsel, stresshantering, sjukfrånvaro och ledarträning)
gå till as3transition.se

AS3 EMPLOYMENT

AS3 Employment arbetar med tjänsten Stöd och Matchning som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Vi har gedigen erfarenhet av arbetsrelateradrådgivning på alla nivåer till personer med olika bakgrunder. Målet är alltid att hjälpa personer vidare i karriären och hitta ett nytt jobb! Inom AS3 Employment har vi goda kunskaper om arbetsmarknaden och efter mer än 25 år på marknaden ett stort nätverk från olika branscher. Inom AS3 Employment har vi medarbetare som bland annat jobbar som:

 • Jobbrådgivare

 • Studie- och yrkesvägledare

 • Administrativ personal