Katarina moberg & susanne askwall Aktiv karriärplanering – tips för organisation och individ

Företag behöver verka för kortare ställtider och befrämja både den interna och externa rörligheten genom att bädda för kompetensskiften och nya karriärvägar. För den enskilde handlar det om att säkra det egna marknadsvärdet genom att ta reda på vad hen brinner för, ständigt utveckla sig samt att skaffa sig en vision och en strategi för den egna karriären. å sommaren ges oftast lite mer tid för reflektion. Då kan tankar om det egna yrkesvalet ge sig till känna. Här följer våra reflektioner kring aktiv karriärplanering för såväl individ som organisation.

Läs hela artikeln

Läs hela artikeln på Motivation.se
Klicka här för att komma till artikeln