Årets sista seminarium - 14/12 En värdig uppsägning

En värdig uppsägning

2016-12-14 - Haymarket by Scandic

Ni står inför att genomföra uppsägningssamtal i er organisation. De överordnade ramarna är satta och ni vill att samtalen och processen kring dem sker så värdigt som möjligt. Samtidigt måste processen ske i samklang med verksamhetens värderingar. För att skapa trygghet är det väsentligt att hela processen koordineras och hålls inom avtalade ramar och villkor. Under seminariet berättar vi om vad som krävs av dig som ledare, vilka förberedelser man kan göra ger allmänna tips kring en god och värdig process. Inte minst fokuserar vi på vad du kan göra för de medarbetare som skall vara kvar i organisationen.

Frukostseminarium

Klicka på länken nedan för att läsa mer och anmäla dig till seminariet.