Vi på AS3 har gjort en djupdykning inom den offentliga sektorn för att ta reda på hur myndigheter, verk och kommuner hanterar förändringsfrågor. Vi har utgått från PWC´s 5 megatrender och våra egna erfarenheter.

Vi har intervjuat ett antal personer i ledande befattning inom offentlig sektor och vill nu dela med oss av våra hypoteser och intervjufrågor, då vi tänker att dessa även kan fungera som en ”checklista”! Vi ser att de kan användas som ett diskussionsunderlag och till hjälp i ert förändringsarbete!


Vi kommer att återkomma med våra slutsatser och reflektioner från genomförda intervjuer i ett nytt inlägg!