En värdig uppsägning i hybridtillvaron

En värdig uppsägning i hybridtillvaron

Genom åren har vi haft förmånen att stötta många VDar, HR-chefer och involverade chefer i arbetet innan, under och efter uppsägning av personal. Aktiviteterna räknas som något av det tyngsta en chef behöver göra, och det blir helt avgörande att agera på ett tydligt sätt, både överför personalen som drabbas direkt, men även för de medarbetare som ska stanna kvar.

Vår konsultchef, Hélène Karlsson, delar med sig av några viktiga erfarenheter i en intervju i VD-tidningen nedan. Intervjun innehåller också 5 av hennes tips för att säkra en bra uppsägningsprocess för alla involverade parter.När vi nu går in i en hybridtillvaro, där vi vant oss vid distansarbete och där samtal och processer till stor del kommer fortsätta ske på distans, blir det än viktigare att säkerställa att budskapen kommuniceras med stor tydlighet och i tillräcklig omfattning för att alla målgrupper nås med rätt budskap. Forskning visar att vi behöver kommunicera långt mer och oftare för målgrupper som befinner sig på distans för att vi ska uppnå samma effekt som vid fysiska möten.

Det ligger ett stort ansvar på cheferna i att fånga reaktionerna och bearbeta dessa tillräckligt såväl i fysiska som i digitala möten. Cheferna förväntas kunna lyssna in och förstå olika reaktioner och preferenser även när kroppsspråket är otydligare på distans, och det blir särskilt viktigt att göra sig tillgänglig på ett sätt som motsvarar den anställdes behov och preferenser.

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor eller funderingar kring hur vi skulle kunna stötta er organisation och era medarbetare när det gäller värdiga uppsägningar, coaching eller andra utvecklingsprocesser!


Mattias Nyblom Director Sales & Business Development,
AS3 Svenska
Tel: +46 766 320626