hélène Karlsson En värdig uppsägning

Hur hanterar man som chef samtal om uppsägning i samband med arbetsbrist på bästa sätt? Vad behöver man tänka på? Vilka fallgropar bör man som chef och ledare undvika? I samband med uppsägningar av medarbetare funderar man alltid på tillvägagångssättet – för det är en svår sak att kommunicera och omöjligt att förutse hur reaktionen kommer att bli. Hur kan man ändå agera så bra som möjligt? Och vad betyder ”så bra som möjligt”? Det handlar om att göra det värdigt och respektfullt.

Läs hela artikeln

Läs hela artikeln på Motivation.se
Klicka här för att komma till artikeln