Susanne Askwall Karriärplanering – några råd

 

Vem sitter i förarsätet på din karriär? Du, eller någon annan?

Tillhör du dem som sitter lugnt på din plats och väntar på att bli erbjuden ett kliv i karriären? Då kan du få vänta länge, särskilt om du är chef. Antalet möjliga karriärvägar för chefer minskar när hierarkier rivs och organisationer blir allt plattare. Det finns helt enkelt färre öppningar nu än förr. Samtidigt så ökar förändringstakten i näringslivet. För att hänga med måste du säkra att du ständigt utvecklas. Du måste helt enkelt i större utsträckning nu än förr ta ansvar för din egen utveckling och karriärplanering.   

Det handlar om att säkra det egna marknadsvärdet och skaffa sig en vision och en strategi för den egna karriären. Så här kan du göra:

  1.    Håll dina drömmar och karriärmål vid liv. Vet du vad du vill med ditt liv på jobbet? Trivs du med vad du gör? Är du chef för att du vill vara det, eller blev det bara så? Vad krävs för att du ska vara redo för att ta nästa kliv i karriären? Ta några minuter och fundera igenom dina karriärmål. Drömmarna behöver inte vara helt realistiska, men det är helt klart lättare att veta vilken väg du ska gå, om du vet vartåt du strävar. Skriv ner dina tankar.

  2.    Tänk igenom dina egna drivkrafter och värderingar. Vad är viktigt för dig? Hur väl känner du din egen inre kompass? Finns det utrymme på jobbet för det som du värdesätter mest? Som chef och ledare är det viktigt att kunna följa sina värderingar. Det gäller att försöka leva som man lär och i handling visa att man tror på det man säger. Kanske lättare sagt än gjort?  Att ha klart för sig vilka ens värderingar och drivkrafter är, gör att det blir lättare att hitta ett jobb där drivkrafterna får näring och de egna värderingarna stämmer överens med jobbets. Det blir även lättare som chef att få med sig sina medarbetare om du på ett äkta sätt kan engagera och motivera dem.  Trivsel smittar av sig, då blir inte bara du utan även de framgångsrika.

  3.    Utveckla ditt ledarskap och lär dig nya saker. ”Vässar du din såg” så som de rekommenderar i De sju goda vanorna? Har du för vana att reflektera över varför det blev som det blev? Det handlar inte alltid om att utbilda sig och gå på kurser. Det finns oftast väldigt många möjligheter att lära sig mera genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds på jobbet. Ha som vana att fråga dig - Vad har jag lärt mig idag?  Ge dig själv tid för reflektion. Anteckna.

  4.     Ta reda på ditt marknadsvärde och underhåll det. Precis som ett hus eller ett företag har ett marknadsvärde, så har även du. Du kan åtminstone tänka på det sättet. Ditt personliga marknadsvärde bestäms inte bara av vad du har med dig i termer av utbildning och erfarenheter, utan även av din potential framåt. Förändringstakten är hög och för att matcha framtida roller behöver du fylla på med nya erfarenheter och kunskaper. Med karriärmålen i sikte blir det tydligare att se vilken väg du ska gå och vad du behöver fylla på för att stärka din CV. Det gäller vare sig du funderar på att byta jobb inom företaget eller planerar att söka dig vidare. 

  5.    Ta vara på ditt nätverk och dra nytta av sociala media. De allra flesta chefsjobben tillsätts utan att de annonseras. Nätverket används och inte minst sociala media som LinkedIn. Därför gäller det att underhålla sitt nätverk och säkerställa att den egna profilen är uppdaterad på LinkedIn. För många är det redan en vana att vara aktiv på sociala media, för andra handlar om att planera in några minuter i veckan. Du vet aldrig när du behöver ditt nätverk som mest, därför är det bra att vara lagom aktiv på regelbunden basis.

  6.    Ta aktiva beslut – stanna eller gå vidare. Ett beslut är oftast bättre än inget beslut alls, vill jag hävda. Mina erfarenheter säger att det gäller även vid karriärplanering. Ta beslutet att skaffa dig en egen karriärplan. Håll den uppdaterad och säkerställ att du ligger i startblocken för nästa steg i karriären. 

 

Vi ser det vi har på näthinnan och tolkar verkligheten utifrån våra idéer om vad det kan vara. Med en karriärplan kommer du helt enkelt att se fler möjligheter och bättre kunna ta tillvara på det öppningar som faktiskt finns.