Karriärcoaching - en nyckel för rätt motivation i en föränderlig värld

Karriärcoaching - en nyckel för rätt motivation i en föränderlig värld

Den dynamiska arbetsmarknaden ställer ständigt nya krav på våra medarbetares anpassningsförmåga, kompetensutveckling och förmåga till självledarskap. Vi möter ofta företagsledare och HR-ansvariga som upplever utmaningar i att skapa rätt motivation och engagemang för chefer och medarbetare som ska navigera under stor grad av osäkerhet och en föränderlig omgivning.

Ett välbeprövat verktyg för att stötta medarbetare i denna situation är coaching. Ett coachande förhållningssätt från HR och chef underlättar, och kombinerat med individuell coaching i karriären kan individen få ökade möjligheter att komma till avgörande insikter i sitt eget (själv-)ledarskap för viktiga lärdomar, prioriteringar och beslut. Individuell coaching kan resultera i nya perspektiv, avgörande reflektioner och kontinuerligt lärande. Sammanfattningsvis kan vi säga att coaching är en viktig förutsättning för medarbetaren att öka motivationen och ta egna initiativ i karriären.

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet för den enskilde när denne är intresserad av att gå i coaching? Artikeln nedan pekar på några av våra viktigaste rekommendationer till chefer och medarbetare för att framtidssäkra den egna karriären, antigen det handlar om att utveckla sig i den befintliga jobbrollen, eller om man har funderingar på att ta sig vidare till ett annat jobb, internt eller externt.

Hos AS3 har vi lång erfarenhet av coaching för ledare och medarbetare som önskar stöd av en extern coach, utan dold agenda eller annan relation som kan påverka den psykologiska tryggheten i coachingprocessen. Vi erbjuder en kombination av traditionell coaching i mötesform och digital coaching mellan mötena för att säkerställa tydliga och mätbara resultat av insatsen.

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor eller funderingar kring hur vi skulle kunna stötta er organisation och era medarbetare när det gäller coaching eller andra utvecklingsprocesser! 

Mattias Nyblom
Director Sales & Business Development, AS3 Svenska
Tel: +46 766 320626