Katarina Moberg och Marie Wijkander Nöjdheten har inget tak

Prestationsångest är någonting som drabbar de allra flesta av oss mer eller mindre ofta. Det finns ju ingen övre gräns för vad man kan begära för att känna sig nöjd, och risken är då att man alltid känner sig missnöjd – och misslyckad. För att övervinna sin prestationsångest måste man vända blicken inåt och lära känna sitt eget förhållningssätt till prestation. Men man måste också etablera rätt mindset, så att man inte på förhand dömer ut sin egen prestationsförmåga.

Läs hela artikeln

Läs hela artikeln på Motivation.se
Klicka här för att komma till artikeln