Frukostseminarium Utvecklande Utvecklingssamtal

Att utvecklas – ett grundläggande behov hos oss människor. På detta seminarium går vi igenom hur du som chef/HR kan arbeta med utvecklande utvecklingssamtal.

– Hur hittar du medarbetarens utvecklingsmöjligheter till gagn både för medarbetaren och din organisation?

– Hur kan du påverka medarbetarens motivation och engagemang i rätt riktning?   

– Vad behöver du tänka på för att få till en framgångsrik dialog?

Våra seminarier

Seminariet hölls den 27 oktober. Läs mer och anmäl dig till något av våra andra seminarier.
Klicka här för att komma till våra seminarier