AS3 sverige E-bok om coacing

I en tid då trenderna i samhället går mot skräddarsydda lösningar är coaching en mycket verkningsfull metod. Den kan nämligen både anpassas till den enskilda individen som till ett företags särskilda villkor och skapar på så sätt bra resultat. Fler och fler beslutar att investera i coaching för företagets ledare, chefer och medarbetare av ett affärsmässigt skäl.

Coachingboken

Läs mer om vår nya e-bok om coaching och få tillgång till den, och de andra e-böckerna, gratis!
Klicka här för att komma till e-böckerna