Hélène & Maria: Så lyckas du med utvecklingssamtalet

”Ska ni tala om utvecklingssamtal? Det trodde jag var helt ute och omodernt”.


Vännen mitt emot ser roat frågande ut och förstår inte varför vi valt ett sådant otidsenligt tema för vårt kommande frukostevent. Han menar att utvecklingssamtal tillhör det förgångna och att det endast är de företag som inte talar om digitalisering, transformation och disruptiv förändring som ägnar sig åt sådant. Vi menar att utvecklingssamtalet fortfarande är ett viktigt instrument, inte bara för medarbetaren och mig själv som chef, utan för hela organisationens framväxt och förändringsförmåga. Att avsätta tid för dialog och att tillsammans reflektera över dåtid, nutid och fokusera på vägen framåt - hur kan det anses vara omodernt?

Motivation.se

Läs hela artikeln, eller någon utav våra andra artiklar publicerade på Motivation.se
Klicka här för att läsa artikeln