outplacement i orostider Att behöva säga upp medarbetare i oroliga tider

Att behöva säga upp medarbetare i oroliga tider

Idag är vi mitt uppe i en Corona-kris där vi tillsammans behöver hantera helt nya frågeställningar. Vi hamnar i situationer vi inte är vana vid och som kan vara svåra att förhålla sig till. Att under dessa oroliga tider dessutom behöva ta beslut om att permittera, alternativt säga upp, medarbetare är extra tufft då det råder en så stor osäkerhet på den framtida arbetsmarknaden.

Vi inom AS3 har sedan 30 år arbetat just med att hantera nya situationer och förändringar. Vi arbetar med att stötta organisationer, HR och chefer och att på bästa sätt möta medarbetares reaktioner, situation och behov.

AS3 hjälper er till en professionellt genomförd process och ger stöd före, under och efter uppsägningar. Vi säkrar att processen sker på ett värdigt sätt för alla berörda, kombinerat med rådgivningsprogram som hjälper de uppsagda att ta nästa kliv och insatser som ger stöd till de kvarvarande att snabbare komma vidare.

Under de senaste veckorna har vi ställt om vår leverans och vår rådgivning och merparten av våra möten sker digitalt och det fungerar mycket bra – vi får mycket positiv återkoppling från såväl våra rådgivare som från de kandidater som går våra olika program. Även workshops och seminarier i digital form är uppskattat och vi har många som deltar.

Vi har tagit fram ett ännu bredare utbud av olika Outplacementprogram för att möta efterfrågan. Vi har allt från kortare helt digitala program till våra längre ordinarie program – detta för att möta olika behov och för att kunna möjliggöra stöd även till de organisationer som med en mycket begränsad budget ändå vill kunna erbjuda ett stöd till sina medarbetare.

Det känns än viktigare för oss att kunna stötta våra kandidater nu när arbetsmarknaden kan komma att präglas av större konkurrens och minskat utbud. Vi vill då kunna rusta våra kandidater att vara startklara och att ha lagt en bra grund för sitt jobbsökande när vi börjar gå mot mer normala tider.

Vad innebär Outplacement hos AS3?

Alla våra program har gemensamt att vi utgår från frågorna: Vad kan jag? Vad vill jag? Vad har jag för behov? Programmen är uppbyggda kring tre olika delar där vi börjar med att hantera själva förändringen/ omställningen för att sedan identifiera kompetenser & förmågor.  Med grunden lagd arbetar vi vidare med vilka möjligheter och jobbmål kandidaten ser framåt utifrån gällande förutsättningar, drivkrafter, värderingar m.m. Därefter upprättas en handlingsplan för att aktivt gå in och arbeta med satta aktiviteter i jobbsökandet.

Till sin hjälp har kandidaten sin personliga rådgivare som de har regelbunden kontakt med under programmets löptid. Förutom individuell rådgivning finns ett utbud av workshops, webinarier och seminarier samt en portal med olika moduler, verktyg och stöd att arbeta med.

Som lite läsning skickar jag med vår transitionsbok och en artikel skriven av en kollega i Norge på temat att hantera oro i organisationen:

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar kring hur vi skulle kunna stötta er organisation och era medarbetare! 

Christina Fjellner
Senior Advisor
Tel: 0708-352156

kontakta christina fjellner via mail här